Weekly News

CEO i Vugge til Vugge Annette Hastrup FORPAKNING & EMBALLAGE

Vi må tænke ud af emballageboksen

Havene flyder over af affald. I 2030 er der større mængder plastik end fisk i havene. Hvis ikke vi skal kvæles i vores eget forbrug, er vi nødt til at tænke os godt om.

Cradle to Cradle er mere end bæredygtighed. Det er en alternativ og positiv måde at tænke design af vores produkter og produktion på, og så er det også forretning med mening.

Der er ingen grund til at pakke det ind. Mængden af emballage til indpakning og transport af alt fra clementiner til computere er i løbet af blot få generationer eksploderet. Men skal det pakkes ind, er der god grund til at begynde at tænke på nye, innovative og miljømæssigt fornuftige måder at gøre det på.

Men hvordan kan emballagevirksomheder i Danmark arbejde og tænke mere bæredygtigt? Og er de overhovedet klar til det? Annette Hastrup, CEO i konsulentvirksomheden Vugge til Vugge, der rådgiver virksomheder i udvikling af grønne forretningsmodeller og bæredygtigt produktdesign, fortæller:

– Vi oplever at flere og flere danske virksomheder går med overvejelser om at blive bæredygtige og det er vores erfaring, fra de kunder vi allerede arbejder med, at der ofte er sket en form for aha-oplevelse hos en direktør eller chef, der pludselig har indset, at deres virksomhed ikke behøver at reducere, minimere og gøre mindre skade på miljøet, men rent faktisk kan bidrage med merværdi.

Og et af de områder, der kan sættes ind på, er netop emballage. Eller rettere – design af emballage. For ifølge Annette Hastrup starter og ender det hele med design. Begynder vi at tænke bæredygtigt allerede på dette niveau, er vi godt på vej. Og her er der god hjælp at hente hos Annette Hastrup og hendes kolleger i Vugge til Vugge, der som akkrediteret Cradle to Cradle rådgiver, hjælper virksomheder med at dokumentere deres miljøindsats. Det betyder, at Vugge til Vugge er godkendt til at gennemføre evalueringer af produkter og produktion, for at optimere bæredygtigheden og certificere virksomheder.

– Helt praktisk ser vi på produkters evne til at blive genanvendt og indgå i kredsløbet – og dermed også på, hvordan de er designet. Er der tale om rene og sunde materialer i produktet, og er det designet, så det let kan skilles ad i de enkelte komponenter og derefter genanvendes enten biologisk eller teknologisk?

Dermed hjælper Vugge til Vugge virksomhederne med at tænke på en ny måde. Måske skal emballagen fremstilles af andre materialer? Måske skal den have en anden facon? Måske skal den tilmed kunne returneres efter udpakning, som vi allerede kender det fra f.eks. Dansk Retursystem?

Men ét er at tænke bæredygtighed ind i sine produkter – et andet er, at gøre det i praksis. Det er Annette Hastrups erfaring, at det ofte kræver en ændring i organisationens traditionelle tankegang – og her er kommunikationen en stor del af processen. Skal forandringer være bæredygtige, skal organisationen acceptere forandringen.

Denne forandring har virksomheder som computergiganten Dell og modefabrikanten Puma allerede forstået vigtigheden af ved at anvende en ny slags emballage, der ligner almindelig flamingo, men er udviklet af svampesporer og træflis. Det vejer stort set ingenting, er vandtæt og kan tilmed spises. Men smager nu ikke særligt godt.

Hvad kan vi ellers forvente af fremtiden? Annette Hastrup håber – og forventer – at al emballage i nær fremtid vil være så ufarlig, at det kan gå tilbage i naturen og er bionedbrydeligt. Og der er allerede en masse firmaer, der er i gang med at tænke ud af boksen, når det gælder nye og mere fornuftige emballagematerialer. Og det er bare med at komme med på vognen:

– Utallige undersøgelser har vist, at det oftest er de fremtidsorienterede virksomheder med fingeren på pulsen, og dem der går forrest, der klarer sig bedst. Stort set alle vores kunder har oplevet større opmærksomhed og efterspørgsel fra steder, de ellers ikke havde forventet, slutter Annette Hastrup.

Fakta

Cradle to Cradle Filosofien er enkel: Affald skal ses som en ressource. Derfor skal al produktion og produkter ses som en mulighed for at bidrage til miljøet – hvor spild og affald er forsvundet. Når et produkt ikke kan anvendes længere, skal det ikke smides ud, men kunne genanvendes til nye produkter eller vende tilbage til naturen som næring.

Del

Journalist

Rikke Kokholm

Andre artikler