Weekly News

Ida Auken, erhvervsordfører, MF for Radikale FORPAKNING & EMBALLAGE

Vi bør nytænke hele emballage-området

Mikrofilm, der gør emballage umuligt at genanvende, skal ud af husholdningsemballagen, mener Ida Auken, der håber, at et kommende københavnsk sorteringsanlæg kan blive et gennembrud for genanvendelsen af plastik i Danmark.

Vi skal mere i retning af, at den emballage, der er på fødevarer, f.eks. består af såkaldt bioplast.

Der er behov for at nytænke hele emballageområdet, så emballage produceres med henblik på genanvendelse, og ikke mindst skal den emballage, som kommer ind i husholdningsaffaldet, være nemmere at opdele i forskellige typer plastik for forbrugerne, som dermed kan få en nøglerolle i en ny infrastruktur for genanvendelse af emballage. Først og fremmest skal mikrofilm helt ud af emballagerne, som ellers er umulige at genanvende.

Det mener Ida Auken, tidligere miljøminister og i dag erhvervsordfører for Radikale i Folketinget:

– Vi skal mere i retning af, at den emballage, der er på fødevarer, f.eks. består af såkaldt bioplast, som forbrugeren kan smide i det bionedbrydelige affald, og som kan genanvendes, uden at man først skal skylle og vaske det. Det vil betyde, at vi skal bygge en infrastruktur op, som kan håndtere bionedbrydeligt plast, siger Ida Auken.

Hun håber derfor, at Københavns Kommunes bestræbelser på at etablere et avanceret plastiksorteringsanlæg, der kan udsortere genanvendelige fraktioner af plastik, kan blive et gennembrud for plastiksorteringen i Danmark.

– Vi ved, at efterspørgslen på det genanvendte plast er større, hvis man kan få det i en kvalitet, der er høj nok. F.eks. er Ikea på jagt efter plastik, så de kan nå deres mål om at bruge 100 procent genanvendt plast, og mange andre danske virksomheder ønsker at bruge genanvendt plast, hvis bare de kan være sikre på, hvad der er i plastikken. Internationalt er en virksomhed som Unilever også meget optaget af emballage-spørgsmålet, og jeg håber også, at den danske plastindustri vil være med, siger Ida Auken.

Hun henviser til, at det er meget let at mærke emballage, så et centralt sorteringsanlæg endnu nemmere kan aflæse, hvad det indeholder og sortere det i de ønskede rene fraktioner.

– Det koster nærmest ikke noget at mærke eller sætte en chip i emballage. Det kan også være, at producenterne af emballagen kan være interesseret i at få deres emballage retur, f.eks. med hjælp fra flere pantordninger, end vi har i dag.

Derfor er den vigtigste opgave på internationalt plan at skabe enighed og klarhed om en ny struktur, alle parter kan rette sig efter.

– Både i World Economic Forum-sammenhæng og i EU-kommissionen bliver der arbejdet ihærdigt på at få de rigtige folk bragt sammen, så vi kan begynde at tegne de store linjer for genanvendelse af plast på et større marked end bare det danske. Det skal helst være europæiske eller gerne globale standarder, vi får på det her område. I Danmark er vi jo generelt gode til at implementere udvikling fra andre lande i vores egne systemer, og jeg tror også, at vores detailhandel vil være interesseret i at gå med i et samarbejde om design af nye emballage-former, som de selv kan påvirke efterspørgslen på, siger Ida Auken.

Forbrugerne får en central rolle i udviklingen af nye emballageformer og en ny infrastruktur for genanvendelsen, og Ida Auken er ikke i tvivl om, at de gerne vil være med.

– Når først, de har vænnet sig til at sortere, bliver de jo nærmest rasende, hvis man fjerner systemet igen. Det handler egentlig bare om at ændre sine vaner, og det gør vi forbrugere utroligt hurtigt. Jeg fik selv bioaffald for et års tid siden, og nu kan jeg næsten ikke finde ud af at smide maden ud i skraldespanden, når jeg er hjemme hos andre, fordi jeg har vænnet mig til, at det skal et andet sted hen. For forbrugerne skal det være så nemt som muligt at sortere, og jeg ser allerhelst en ordning, hvor vi kan smide bioplast i samme beholder som fødevareaffaldet.

I Ida Aukens øjne viser den store fokus på eksempelvis plast i verdenshavene, at der er momentum for en styrket indsats for renere emballageformer.

– Det er et af de miljøproblemer, jeg har set vokse hurtigst og få folks opmærksomhed hurtigst. Om 30 år kan vi risikere, at der er mere plastik i havene, end der er fisk. Det er decideret skadeligt for vores egen fremtid. Og det er uansvarligt over for dem, der kommer efter os, at opføre sig sådan, siger hun.

Men det kan også kræve en holdningsændring i vores krav til, hvad emballage skal kunne.

– Nogle gange handler det ikke om at lave så tynd emballage som muligt, men at lave kvalitetsemballage, der er nemmere at genanvende, men måske har lidt mere fylde. Vi skal passe på med hele tiden at ville gøre emballagen tyndere og mindre. Nogle gange kræver det mere emballage for at bevare kvaliteten af en vare. Et nærliggende eksempel er plastikflasker, der går i stykker og smides hurtigt ud, hvis de er for tynde, men kan genanvendes igen og igen, hvis de er tykke og stærke nok.

Fakta

Ida Auken, f. 22. april 1978. Erhvervsordfører, MF for Radikale siden februar 2014, MF for SF 2007-2014. Miljøminister oktober 2011-februar 2014.

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler