Weekly News

Mads Lebech er adm. direktør for Industriens Fond, som støtter projekter der styrker Danmarks industris konkurrenceevne. TEKNOLOGI

Underleverandøren er din partner

Industriens Fond og Dansk Industri sætter med projektet Stram Kæden fokus på, hvordan et tættere samarbejde mellem aftagervirksomheder og underleverandører kan optimere deres forsyningskæder. Projektet skal give erfaringsgrundlag og udvikle redskaber, som kan styrke dansk industris konkurrenceevne i fremtiden.

Underleverandørens rolle er meget vigtig i den kontekst, de bliver i højere grad værdiskabere.

Når det gælder optimering, har underleverandørens rolle i mange år været overset. Først inden for de senere år har danske virksomheder haft fokus på, hvordan samarbejdet med deres underleverandører er et vigtigt element, når det gælder forbedring af produktiviteten. Formålet med Stram Kæden projektet er at synliggøre de optimeringsprocesser og –metoder, som giver størst udbytte.

– Vi prøver at inddrage 20 ankervirksomheder og deres underleverandører i at bruge nogle metoder, som to store konsulenthuse har haft gode erfaringer med. Via Stram Kæden får alle virksomheder adgang til værktøjerne, der kan ses som en køreplan for at optimere forsyningskæden, siger Mads Lebech, adm. direktør for Industrienes Fond og uddyber:

– Samarbejde mellem underleverandører og aftagervirksomheder har traditionelt været begrænset til en form for en-til-en-samarbejde, men med Stram Kæden skulle vi gerne få erfaring med, hvad der sker, når alle en virksomheds underleverandører inviteres ind til samme ’bord’, og for eksempel kigger på, hvordan et bestemt produkt kan fremstilles endnu mere optimalt. Pointen med Stram Kæden er ifølge Mads Lebech at se på helheden: kvalitet, lagerstyring, transport, emballage osv. og finde ud af, hvordan alle bidragydere kan optimere.

– Underleverandørens rolle er meget vigtig i den kontekst, de bliver i højere grad værdiskabere. Der er jo ikke tale om en stor ’forbrødring’, men hvis underleverandørerne får en større mulighed for interaktion, en større rolle inden for udvikling og planlægning, og aftagervirksomheden dermed forbedrer sin produktivitet og får et mere konkurrencedygtigt produkt, så er alle jo vindere, siger han.

Danfoss er en af de virksomheder, som har oplevet betydelige forbedringer: 40-50 procent i total leadtime, reduktion i inventory på 25-40 procent og forbedring af kvalitetsniveauet med mere end 50 procent.

– I Danfoss har vi internt arbejdet meget med optimeringer af vores forsyningskæder – både på vores fabrikker og i vores logistikprocesser. Og nogle af de erfaringer prøver vi så at dele med vores leverandører, så vi i fællesskab kan identificere, hvad vi kan gøre for at sikre, at de kan møde vores kundekrav, uden at det går ud over deres profitfelt, siger Thomas Linneberg, der er VP i Danfoss Indirect Procurement. Helt konkret består samarbejdet mellem Danfoss og underleverandørerne i, at man i et team med deltagelse fra begge parter kortlægger et given produkts flow fra det forlader underleverandøren til det lander hos Danfoss.

– Hvis et sådant samarbejde mellem virksomhed og leverandør skal fungere, er det afgørende, at der er en villighed fra begge parter til at identificere current state, og så i fællesskab aftale, hvordan future state skal se ud – det er det, der kan rykke noget for begge parter og i sidste ende blive til konkrete besparelser, slutter Thomas Linneberg.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler