Weekly News

Udnyt bygningens femte facade

Grønne tage og taghaver øger biodiversiteten, isolerer og holder på regnvandet. I byerne har man fået øjnene op for, hvordan man kan skabe grønne oaser med udsyn mod fremtidens bæredygtige krav.

De store varehuse og shoppingcentre vil kunne få et stort udbytte af de grønne tage i fremtiden.

I disse år oplever kommunerne stigende krav om bæredygtighed og klimatilpasning, og virksomhederne er også i høj grad med og tilpasser sig den grønne bølge. Et godt sted at tænke grønt er netop byens mange tage. Flere og flere bygherrer og arkitekter er også blevet opmærksomme på fordelene ved at udnytte bygningens femte facade, som giver beboerne et grønt uderum midt i asfaltjunglen og miljøet et pusterum.

De grønne pletter breder sig rundt omkring på hustagene. Her er alt fra få grønne m2 f.eks. med en anlagt alpeeng op til helt stor skala med buske og krydderurter fordelt i forskellige typer bede. Tagene giver en ekstra dimension til byrummet, tiltrækker flere insekter og flere fugle. En undersøgelse fra et grønt schweizisk tag afslørede, at der var 119 forskellige typer biller og edderkopper, deraf flere truede arter.

– Det handler jo om at tænke byrum anderledes, og de grønne tage og taghaver giver ikke blot beboerne nogle gode muligheder og et godt udsyn over byen. Et grønt tag udnytter bygningens femte facade, sikrer at regnvandet i højere grad bliver optaget, og det overskydende vand løber langsommere af. Og endelig afkøles bygningen om sommeren og holder på varmen om vinteren, fortæller Per Malmos, der er kommerciel direktør hos Malmos A/S, som beskæftiger mere end 80 medarbejdere, der blandt andet anlægger grønne tage og taghaver.

De grønne tage bidrager også til at nedbringe CO2-udslip. Samtidig medvirker de til at sænke temperaturen i byen, fordi de ikke, i modsætning til traditionelle tage, suger varmen til sig og afgiver den igen. Tagene er også med til at lægge en støjdæmper på byen. Naboerne til de grønne tage og taghaver kan jo glæde sig over det grønne islæt. De naboer, som bor højere, får et grønnere udsyn. Og det er nok de færreste, som er kede af at blive mødt af en grøn have i stedet for et sort og trist tag, hver gang man kigger ud af vinduet.

Fremtidens klima betyder, at vi vil opleve flere og flere skybrud, hvilket er en udfordring for kloaksystemerne. Hvis et grønt tag er rigtigt udført tilbageholder det 60-80 procent af årsnedbøren. Ved at optage og forsinke regnvandet aflastes kloaknettet ved kraftige regnskyl. Der sker også en vis fordampning fra taget. Malmos A/S har for eksempel lavet et grønt tag med en frodig staudehave på Rigsarkivet i København, hvor kommunen er meget opmærksom med problemerne med skybrud.

– De store varehuse og shoppingcentre vil kunne få et stort udbytte af de grønne tage i fremtiden. Et traditionelt sort tag bliver op mod 80 grader varmt i solen. Taget varmer hele bygningen op, så varerne indenfor og selvfølgelig kunderne skal beskyttes mod varmen. Det koster penge, som i stedet kunne investeres i et grønt tag, fortæller Per Malmos. I 2010 anlagde Malmos A/S en taghave på FRIIS Citycenter i Aalborg for at udnytte potentialet på nogle af de 60.000 m2, som bygningen består af.

Der er mange muligheder med de grønne tage, og præcist som når man anlægger en have, skal man tænke over, hvad man gerne vil opnå med sit tag. Desuden er der selvfølgelig nogle krav til, hvor meget bygningen og derved taget kan bære, som spiller ind i, hvordan designet af haven kan blive. Sikkerheden skal også være i top, hvis man planlægger en taghave, hvor beboerne skal kunne bevæge sig frit omkring. Derfor er der forskellige krav til hegn og sikring langs kanterne, så man ikke falder ned fra 4. sal midt i jordbærplukningen.

Hos Malmos A/S er en anlægsgartner med at designe og anlægge de grønne tage, men hos andre virksomheder kan man købe præfabrikerede vegetationsmåtter, som er klar til at blive lagt op på taget. Hos Nykilde har de udviklet et særligt koncept VegBlock®, der er et færdigt grønt tag klart til at lægge op. Systemet er et meget enkelt Sedumtag og det letteste på markedet, når det kommer til vægt. Taget bidrager blandt andet til at aflede regnvandet. Hos Veg Tech arbejder de blandt andet præfabrikerede vegetationsmåtter. Veg Tech tilbyder færdige systemløsninger til grønne tage, Sedumtage, facadevegetation, grønne betondæk, by- og vejmiljøer, erosionsbeskyttelse og systemer der lokalt kan afhjælpe regnvand.

Fakta

I 2025 har København en ambition om at være Europas første CO2-neutrale hovedstad. Grønne tage kan være et væsentligt bidrag til den plan, og Danmark er foregangsland inden for viden og ekspertise om de grønne tage.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler