Weekly News

Symbiose i fødevareindustrien

Innovation kommer af samarbejde. Det er præmissen for Danish Food Cluster. En medlemsorganisation som forædler de gode danske traditioner for samarbejde mellem store og små virksomheder, og som har gjort ”made in Denmark” til et globalt kvalitetsmærke.

Vi kommer til at spise væsentligt anderledes i fremtiden.

Danish Food Cluster er en medlemsorganisation, der skal fremme dansk fødevareinnovation og skabe vækst i sektoren. Placeringen i Agro Food Park i Skejby uden for Aarhus er ikke tilfældig. Området har gennem de seneste år udviklet sig til et kraftcenter for den danske fødevareklynge. Udover fødevareproducenter er også regioner, rådgivere, uddannelsesinstitutioner og mindre startups medlemmer af Danish Food Cluster. Foreningen afspejler sammensætningen i dansk fødevareindustri. Her er talrige SMV’ere samlet omkring få giganter som Arla og Danish Crown. Men netop dét forhold skaber dynamikken i Danish Food Cluster. Det fortæller CEO Lone Ryg Olsen.

– Vi er et mødested for videnskab og industri, mellem store og små virksomheder, for at skabe innovation, som alle kan få glæde af, uden at der er særinteresser til stede. Dem, der er medlem, kan se det, og de er med på præmissen om, at man deler af sin erfaring. Vi forsøger at facilitere det og gøre det nemt gennem f.eks. matchmaking.

Ifølge Lone Ryg Olsen ligger tankegangen bag Danish Food Cluster i dansk fødevareindustris DNA, og er en af forklaringerne på den store succes, danske fødevarer nyder i hele verden.

– Andelsbevægelsen er sådan set ikke unik. Der findes andre kooperative bevægelser rundt omkring i verden. Det, der gør Danmark unik, er andelsbevægelsens store kommercielle succes, og at vi derved har gjort den erfaring, at samarbejde betaler sig, siger hun.

For Lone Ryg Olsen er der tale om en praksisorienteret tradition, der er vokset ud af en historisk erfaring om begrænsede ressourcer. Ikke en kollektiv beslutning.

– Der har altid været pres på ressourcerne i Danmark. Der er begrænsede arealer, der kan opdyrkes, og der er grænser for, hvor meget naturen kan holde til. Derfor er fødevareproduktionen enormt effektiv i Danmark. Man udnytter vallen til sidste protein og grisen til sidste tryne. Ressourcer som andre steder går til spilde. Derfor er der ude på slagterierne og mejerierne plads til idéer og input til, hvordan tingene kan optimeres, fortæller hun og uddyber:

– Vi er vant til en flad og demokratisk organisation. Dansk innovation er ikke nødvendigvis store, omvæltende idéer, udtænkt i direktionslokalet. Det er ofte justeringer, udtænkt i produktionen, der gør os mere effektive.

Danmark har ifølge Lone Ryg Olsen en konkurrencefordel på grund af den effektive produktion og de gode traditioner om samarbejde. Især over for de udfordringer, som verden står over for. Aktuelt er befolkningstilvæksten det store emne. I 2050 vil jorden være befolket af ni mia. mennesker og det betyder, at der ikke er vand eller jord nok til at skaffe protein nok gennem traditionel jordbrug.

– Selvom der bliver mindre spild, er vi nødt til at finde nye metoder til at dække behovet for protein. Vi kommer til at spise væsentligt anderledes i fremtiden, og det forbereder fødevarevirksomhederne sig på. Der er allerede forsøg i gang med insekter, vegetabilske proteiner og syntetiske fødevarer, påpeger hun og understreger, at den danske fødevareklynge er klædt godt på til det arbejde.

– Vi ser det ved, at vi får flere og flere udenlandske virksomheder som medlemmer, som vil være del af den vidensdeling, vi står for, afslutter hun. 

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler