Weekly News

Vi er godt med i Danmark, men Kurt Nielsen, der er centerchef for robotteknologi på Teknologisk Institut, så gerne at endnu fl ere danske virksomheder tog robotterne til sig. INDUSTRI

Robotterne kommer – og det er en god ting

Vil man overleve som produktionsvirksomhed, er der ingen vej uden om robotterne. Alligevel tøver alt for mange med at tage skridtet, lyder det fra Teknologisk Institut.

Det her er jo ikke bare et dansk fænomen.

Mange flere danskere kan i fremtiden se frem til at få en elektronisk kollega i form af en robot. Og det er en rigtig god ting, siger centerchef for robotteknologi på Teknologisk Institut, Kurt Nielsen.

– De undersøgelser, der er lavet, viser, at virksomheder, der investerer i robotter bliver langt mere konkurrencedygtige. Derfor er min opfordring til virksomhederne, at man skal få næsen op af driftsporet, og skynde sig at komme i gang.

Den opfordring har mange danske virksomheder da også fulgt. Faktisk hører Danmark til i den globale top fem, når det kommer til antal robotter pr. 10.000 medarbejdere – også selvom landet ikke har nogen bilindustri, der traditionelt anvender rigtig meget robotteknologi.

I 2014 lå antallet af robotter pr. 10.000 medarbejdere således på 180 – kun overgået af de fire bilproducerende lande; Sverige, Tyskland, Korea og Japan. Dertil kommer, at antallet af robotter i de danske industriområder hvert år stiger med omkring otte procent, så der i 2014 var godt 5.100 stk.

Alligevel er Kurt Nielsen ikke helt tryg ved situationen.

– Vi er grundlæggende godt med i Danmark, men udviklingen på det her område tillader altså ikke, at man hviler på laurbærrene. En undersøgelse fra sidste år viste, at tre ud af fire små og mellemstore virksomheder i fremstillingsindustrien ikke anvender robotter. Det tal er bekymrende, da SMV’erne udgør 92 procent af samtlige virksomheder i Danmark.

Han forudser, at de virksomheder, der ikke kommer med på vognen i tide, vil blive særdeles hårdt presset.

– At du investerer på det rette tidspunkt er helt afgørende for, om du er her i morgen. Det her er jo ikke bare et dansk fænomen. Det er et internationalt kapløb, hvor dem, der er forrest, vil hive produktionen til sig.

På den måde er investering i robotter også en måde at bevare danske arbejdspladser på, fortsætter Kurt Nielsen. Faktisk viser undersøgelser fra bl.a. Dansk Metal, at robotter måske nok umiddelbart koster arbejdspladser, men at de i det lange løb faktisk fører til, at virksomhederne udvider arbejdsstyrken.

– Undersøgelsen viser, at der ved introduktion af robotteknologi skabes en række nye job med f.eks. instruering og servicering af robotterne. Dertil kommer, at robotter kan producere så billigt, at det bliver attraktivt at tage produktion hjem fra eksempelvis Kina. Det gode er jo, at en robot koster det samme over hele verden, og at det dermed ikke længere er fordelagtigt at lægge sin produktion i lavtlønslande.

Men én ting er antallet af robotter, noget andet er, hvilke arbejdsopgaver, de kan udføre. Også her skrider udviklingen fremad med stormskridt.

– Robotterne bliver mere og mere intelligente, og er så småt ved at kunne lære via sidemandsoplæring. Det næste bliver, at de selv kan regne ud, hvordan de skal løse en given opgave uden indblanding fra mennesker, men det ligger en hel del år ude i fremtiden.

Dermed er der i princippet heller ingen grænse for, hvor meget en virksomheds produktion kan automatiseres, siger Kurt Nielsen.

– Nej, det er der egentlig ikke. Robotterne vil formentlig helt overtage produktionen, så menneskets rolle bliver at opfinde på produktet og designe det. Derefter trykker du på en knap, og så tager maskinerne over.

Fakta

Teknologisk Institut udvikler, anvender og overfører robotteknologi til industrien og samfundet som helhed. Instituttet rådgiver også omkring anvendelsen af ny robotteknologi og vurderer potentialet for automation. Teknologisk Instituts robotteknologiaktiviteter er organiseret i Danmarks robotcentrum, Odense.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler