Weekly News

Netværk og internationalisering er nødvendig

Danske underleverandører har forbedret deres konkurrenceevne de senere år, men internationalisering og netværk er vigtig for at skabe mere vækst. Center for Underleverandører (CFU) i Herning er en rådgivningsvirksomhed, der arbejder med at facilitere netværk og samarbejde mellem danske underleverandører og aftagervirksomheder over hele verden.

– Underleverandørens rolle har ændret sig fra at være en ren produktionsvirksomhed til at være en partner for aftageren. Det skyldes, at rigtig mange virksomheder nu koncentrerer sig om deres kerneydelser, men det betyder igen, at underleverandøren ofte inddrages i produktudviklingen, fortæller direktør for CFU Knud Hareskov og uddyber:

– Den proces er forstærket de senere år og har ført en øget specialisering med sig. Det betyder imidlertid, at antallet af potentielle kunder i Danmark er snævret ind, og derfor er internationalisering nødvendig.

Men Knud Hareskov understreger, at rigtig mange fremstillingsvirksomheder har optimeret deres produktion og oplevet en øget indtjeningen i 2014 og første halvdel af 2015 og er godt polstret til at gå ud på eksportmarkederne.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler