Weekly News

Fremtiden er her allerede

Industri 4.0 er godt i gang med at ændre produktionsprocesserne ude i virksomhederne, og det skaber nye forretningsmuligheder for dansk industri.

Produktionen optimerer sig selv, alt efter hvilke behov man måtte have.

Omstillingen til industri 4.0 er i fuld gang i dansk industri, og sammensmeltningen mellem produktionen og den digitale verden rummer i kraft af muligheden for øget produktivitet og forbedret konkurrenceevne et fint vækstpotentiale for de danske virksomheder. Det fastslår Industry Marketing Manager Søren Lund Duvier og Vice President Industry Jan Kaihøj fra Schneider Electric.

– Visionen med industri 4.0 er at øge produktiviteten og konkurrenceevnen. Det gøres ved, at mange af enhederne på maskinerne eller procesanlæggene bliver koblet sammen, uanset funktionalitet, lige fra de simple produkter til de avancerede automationsløsninger, forklarer Søren Lund Duvier.

– Det hele bliver en del af et overordnet system, som opsamler data og gør dem tilgængelige for fabrikken, produktionsstedet eller processen, så det bliver muligt at følge, hvordan man performer. Det giver mulighed for at lave tiltag, der forbedrer produktiviteten yderligere, tilføjer han.

En af fordelene ved industri 4.0 er, at analysedelen automatiseres, forklarer Jan Kaihøj. I princippet bliver produktionen i stand til både at opdage og rette fejl helt uden menneskelig indblanding.

– Den helt store fordel for produktionsanlæggene i dag er analysedelen. Vi får nu analyser, som sker af sig selv, og dermed kan ting begynde at ske af sig selv. I den ideelle verden er der ingen mennesker inde over, og når noget går galt, så fikser tingene sig selv, påpeger han.

– Produktionen optimerer sig selv, alt efter hvilke behov man måtte have. Hvis man får x antal ordrer som virksomhed, så vil produktionen være i stand til selv at uddelegere ordrer med videre hele vejen ned igennem til der, hvor det er mest effektivt at producere, og hvor kapaciteten og den rette kvalitet af det ønskede produkt findes, og på den måde optimere hele processen hele vejen igennem, uddyber Jan Kaihøj.

– I de sidste mange år er alt blevet opkoblet på netværk, men det, vi begynder at se nu, er, at vi begynder at få et udnytte af det. Vi begynder faktisk at kunne få den her store benefit, som det er, at tingene snakker sammen af sig selv, uden at vi skal ind og fortælle, at den her maskine skal snakke sammen med den her maskine, eller at det her produkt skal snakke med det her produkt. Det gør de simpelthen selv. Vi har snakket internet i 100 år, men nu begynder vi at få de her ting, der optimerer sig selv, tilføjer han.

For dansk industri skaber udviklingen nye forretningsmuligheder. Ikke mindst inden for service er der et potentiale at udnytte for de danske virksomheder, påpeger Søren Lund Duvier.

– Man kunne sagtens forestille sig en procesvirksomhed eller maskinbygger, som i højere grad kommer til at leve af service, eller i hvert fald have service som add on, i kraft af at produkterne diagnosticerer sig selv og melder tilbage med informationer om, hvordan processen har det. Det giver mulighed for at lave planlagte servicebesøg og i det hele taget tegne servicekontrakter med sine slutkunder baseret på det her område, siger han.

Samtidig går udviklingen i den retning, at kunden i stigende grad køber en bestemt oppetid eller et bestemt output, tilføjer Jan Kaihøj.

– Det, kunden køber, er ikke en maskine, som kan et eller andet. Nej, de køber x antal styk, x antal output. Det er noget af det, vi kan i Danmark, og det er noget, vi mere og mere ser kunderne efterspørge. Og på den måde bliver det mere og mere bundet sammen med services. Kunden køber en sikkerhed for produktionen af de danske producenter, afslutter han.

Fakta

Schneider Electric konkurrerer globalt med virksomheder som Omron Automation og Yokogawa Electric, der begge er japanske. Omron er kendt for at stå bag en af verdens første hæveautomater, mens Yokogawa Electric nyder global anerkendelse for sine kompetencer inden for måle- og kontroludstyr.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler