Weekly News

Anders Dyrelund, Markedschef i Rambøll. GRØN BYGGEUDVIKLING

Fjernkøling: en del af fremtidens energiløsning

Rambøll er involveret i fjernkølingsprojekter over hele verden. Anders Dyrelund, markedschef i Rambøll, har været rådgiver for bl.a. Carlsberg Byen, der har valgt maksimalt brug af fjernvarme og fjernkøling for at fremme bæredygtig energi i bydelen.


– Fjernkøling betaler sig for samfundet og kølekunderne, og det reducerer CO2-udslippet. Fjernkølecentralen kan levere afkølet vand til både komfort- og proceskøling – hånd i hånd med fjernvarmen. Det giver fordele som lavere investeringer og lavere driftsudgifter, og det frigør plads i bygningerne, forklarer Anders Dyrelund.

Efterspørgslen efter energirigtige løsninger vokser, og fjernkøling er derfor ved at blive en fast bestanddel af byudviklingen, hvor der er et kølebehov, typisk i stationsnære områder.

– Der er mange samfundsøkonomiske gevinster forbundet med at bruge både fjernkøling og fjernvarme med tilhørende lagre for koldt og varmt vand, eksempelvis hjælper det elsystemet med at integrere den fluktuerende vindenergi, så vi for alvor udnytter ressourcerne. Samtidig kan vi styrke Danmarks position på eksportmarkedet for de smarte energiløsninger.

Del

Journalist

Martin Fogt Pollas Rønberg

Andre artikler