Weekly News

Emballage er ikke skrald

Udviklingen af ny emballage og nye processer til pakning af fødevarer, bliver en del af løsningen på fremtidens udfordringer, når det gælder ressourcemangel og CO2-udledning. På Teknologisk Institut har Søren Rahbek Østergaard stået i spidsen for Emballagesektionen siden 1983. 1. august i år gav han stafetten videre til en ny generation af ledere. Det giver anledning til en status.

Filosofien er tit, at emballage er skrald.

Emballagesektionen på Teknologisk Institut (TI) beskæftiger sig med udviklingen af nye løsninger inden for materialer, processer og kvalitetsstyring. Afdelingens udviklingsstrategi har fokus på to megatrends, bæredygtighed og convenience, som er de bevægelser, som vil definere fremtidens emballage- og fødevare­industri. Det handler om at skabe løsninger, der sparer på ressourcerne, mindsker madspild, og er tilpasset de udfordringer som flere færdigretter i køledisken medfører.

For lederen af TI’s emballageprojekter gennem snart 34 år, Søren Rahbek Østergaard, har udviklingen siden han begyndte at arbejde med emballage og forpakning for over 50 år siden, været ekstrem.

– Da jeg startede foregik indkøb i de små specialbutikker, og varer som grøntsager blev taget fra trækasser og pakket i de samme ens brune papirposer. Da supermarkederne kom, begyndte imidlertid udviklingen af detailemballage at tage fart, fortæller han om de sene 1960’ere.

Søren Rahbek Østergaard overlod ledelsen af TI’s emballageaktiviteter til Karina Kjeldgaard-Nielsen og Alexander Bardenshtein 1. august i år. Han fortsætter dog sit arbejde i en anden funktion, hvorfra han forudser at kunne opleve, hvordan udviklingen kun kommer til at accelerere endnu mere. Det vidnede det EU-finansierede internationale PicknPack-projekt, som blev afsluttet sidste år i høj grad om.

Projektet sammenfattede de behov for fleksibilitet, automation og sikkerhed, som moderne fødevarevirksomheder i dag efterlyser for at kunne optimere deres produktion og forebygge madspild. PicknPack var og er en modulært opbygget pakkelinje, med moderne printteknologi, nye typer materialer, som kan skifte størrelse, etiketter og visuelt design næsten simultant med pakkeprocessen.

– Pakkelinjer i dag er lavet til batches, men vi ville vise, at teknologien findes til at omforme hele logistikken omkring pakning og emballering, som herefter kan afvikles i meget mere fleksible portioner, siger Karina Kjeldgaard og Alexander Bardenshtein tilføjer:

– Pakkelinjen kombinerede en lang række sensor- og visionteknologier, til sortering og kvalitetssikring. F.eks. kunne fordærvede tomater automatisk sorteres fra og derved forlænge hele tomatbakkens holdbarhed.

Projektet skulle provokere fødevareindustrien, som Karina Kjeldgaard-Nielsen formulerer det, og vise hvad man kan med de rigtige visioner.

– Som det er i dag er traditionelle pakkelinjer og emballage flaskehalse for innovation, fordi de er tilpasset bestemte dimensioner, men fødevareindustrien investerer med minimum tre års horisont og skifter derfor ikke deres maskin- og produktionsdesign ud fra dag til dag, siger hun.

TI’s projekter har altid et kommer­cielt sigte, med flere markedsaktører som deltagere. Også Pickn­Pack havde kommercielt potentiale, men det vigtigste var at kunne vise vejen, og at vise at det kan lade sig gøre. Som Søren Rahbek Østergaard understreger så investerer virksomheder kun i materialiseret innova­tion. Derfor bliver en del af strategien for fremtiden da også at bygge en linje til flere ”pilotfremstillinger”.

– Vi skal have faciliteterne til at afprøve tingene og vise, hvordan de bliver i virkelighedens produktion. Vi tænker hele værdikæden med i vores projekter og skal kunne arbejde med hvilket som helst led, fortæller Karina Kjeldgaard-Nielsen og tilføjer polemisk:

– Filosofien ude i industrien er tit, at emballage er skrald. Vi vil vise, at det kan tilføje værdi.

Nye demonstrationsanlæg bliver et af tre fokuspunkter for TI’s fremtidige strategi. De to andre bliver udviklingen af nye materialer og udviklingen af bedre mikrobølgeovnsemballage, hvor Alexander Bardenshtein bliver en ledende skikkelse. TI har allerede profileret sig i et samarbejde med Carlsberg omkring flasker fremstillet af fibermateriale. Men også udviklingen af intelligent emballage med friskhedsindikatorer eller antimikrobielle funktioner kommer på programmet. Perspektiverne handler her om mindre madspild, bedre kvalitet og færre konserveringsmidler.

– Når det gælder emballage til mikrobølgeovn er målet at løfte kvaliteten generelt, fordi mikrobølgeovnen kommer til at spille en vigtigere rolle i fremtidens husholdning. Flere ældre og flere singles efterspørger færdigretter, og ud fra et energisynspunkt giver det også god mening, afslutter Karina Kjeldgaard-Nielsen. 

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler