Weekly News

Effektivitet med tre i’er

Per Pilegaard, som er Nordic Marketing Manager i Omron, fortæller her om deres nye model for succesfuld automation. Effektivitet og fleksibilitet begynder med de tre i’er: integreret, intelligent og interaktiv.

Den integrerede produktion

Maskinerne skal kunne ”tale sammen” og med it-verdenen for at kunne hente og udveksle relevante data, som kan bruges proaktivt i produktionsforløbet

Den intelligente produktion

Bruger de tilgængelige opsamlede data og analyserer dem for at skabe højere kvalitet, effektivitet og fleksibilitet. Hvis en maskinen fra start er designet til at kunne håndtere og aflæse flere forskellige emner i et produktions flow, så kunne den selv lave omstillingen ”on the fly” fra en type emne til det næste - uden produktionsstop.

Den interaktive produktion

Vi skal tænke mennesket ind i produktionen på linje med maskinerne. Mennesket bidrager med intuition og beslutninger; robotterne bidrager med styrke og hurtighed. I fremtidens produktion vil vi se flere robotter bevæge sig rundt mellem mennesker og løse en del af de tunge og monotone opgaver.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler