Weekly News

Peter Kolding Hansen, Product Marketing Manager hos Secomea. TEKNOLOGI

Det gode langdistanceforhold

Maskiner i automationen kan serviceres via fjernopkobling. Det gør det vigtigt at kunne styre, hvem der har adgang til hvad.

Den teknologiske og digitale udvikling har muliggjort, at maskiner kan styres, opdateres og fejlrettes af personer, der befinder sig hvor som helst på jorden. Det rummer et betydeligt besparingspotentiale, men stiller samtidig store krav til sikkerheden. Det fortæller Peter Koldig Hansen, som er Product Marketing Manager hos Secomea, der leverer fjernadgangsløsninger til automations- og maskinindustrien.

– Hvis noget går galt med en maskine, kan man vælge at sende en mand derud. Det koster penge og tager tid. Den tid, manden er på vejen, står maskinen stille, og den tid, manden er på vejen, kan han ikke servicere andre kunder. Alternativet er at fjernopkoble til maskinen, så den kan serviceres fra hele verden, siger han.

Specialisten kan på den måde bruge mere af sin tid på at servicere maskiner og mindre tid på transport. Det giver en produktivitetsforbedring, men det betyder samtidig, at fjernadgangen bliver et nøglepunkt i forhold til sikkerhed, forklarer Peter Koldig Hansen.

– En, der hacker sig ind på en fabrik, kan kompromittere sikkerheden ved at stoppe maskinen. Det har en økonomisk konsekvens. Men han kan også i værste fald påføre den noget, så den er til fare for folk. Hvis for eksempel armen på en robot, der laver biler, kommer ud af kontrol, så kan den rive hovedet af en mand, siger han.

Sikkerhed handler derfor i høj grad om at vide, hvem der har adgang, og hvordan man holder alle andre ude.

– Dem, der har adgang, skal være autentificerede. Man skal vide præcis, hvem der har adgang. Samtidig skal adgangen være krypteret. Der skal ikke være andre, der kan overtage forbindelsen, siger Peter Koldig Hansen, men understreger, at kryptering kan ikke stå alene.

– Sikkerhed er ikke kun, at tingene er krypterede. Det er også, at du har forebygget alt det, der kan gå galt, siger han. Fokus i Secomeas løsninger er derfor at begrænse og målrette adgangen gennem en specifik tildeling af muligheder for de enkelte brugere.

Sikkerhed på maskiner i automationen er afgørende for virksomheder i vidt forskellige brancher, lige fra Haas-Meincke, der leverer maskiner til produktion af kager og småkager, til Tetra Pak, der leverer emballage til blandt andre Arla. Både for maskinproducenterne og de virksomheder, der køber og bruger maskinerne, er det vigtigt, at kun de rigtige personer kan få adgang. Det sikrer man bedst ved at tænke brugerne ind i løsningerne, understreger Peter Koldig Hansen afslutningsvis.

– Det er et spørgsmål om at tænke administration ind. Det skal være intuitivt at administrere for ikke-IT-folk. Hvis det ikke er det, så er der risiko for sikkerhedsbrister. Og så kan du have nok så meget kryptering, siger han.

Fakta

Fjernadgangsløsninger til automations- og maskinindustrien giver specialister mulighed for at servicere maskiner, uanset hvor de befinder sig i verden. Det medfører færre transportudgifter, mindre transporttid og højere produktivitet. Samtidig stiller det store krav til sikkerheden i fjernadgangsløsningerne.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler