Weekly News

Derfor er en digital opgradering af dansk industri nødvendig

Vi har historisk set været dygtige til at udnytte potentialet i automation og robotteknologi. De fleste af de løsninger, der er installeret gennem årene, har haft fokus på at erstatte manuelt arbejde med robotter for at øge produktiviteten.

Hvis kvaliteten i data ikke er høj, så kan man risikere, at man træffer forkerte beslutninger.

Produktivitet er stadig et meget vigtigt parameter ift. konkurrenceevne. Men efterhånden som automatisering, digitalisering, robotter og AI er blevet en global dagsorden, er dette fokus ikke længere nok.

De seneste år er det i stigende grad også blevet vigtigt at udnytte automation mere strategisk. F.eks. at kunne sikre, at ens produkter er mere ensartede og har en højere kvalitet. Med en stigende digitalisering taler vi om Industry 4.0 (I4.0). Nu skal en virksomhed ikke længere kun kunne producere 100.000 stk. med høj kvalitet til lav pris. Man skal kunne levere få stk. til samme høje kvalitet, lave pris og hurtig leveringstid. Fleksibilitet og leveringstid er altså blevet et stigende konkurrenceparameter. Formår man at få ens produktionsapparat til at understøtte denne tendens, så er fremtidsperspektiverne lyse.

Én af barriererne i dette scenarie er ofte, at return on investment bliver sværere at beregne, da man ikke længere kun kan regne på lønreduktion. Det at kunne udnytte data til at understøtte beslutninger bliver derfor også i stigende grad afgørende. Data alene gør det dog ikke.

Hvis kvaliteten i data ikke er høj, så kan man risikere, at man træffer forkerte beslutninger. Så en strategi for data er vigtig. Diskussionen og beslutningen om, hvilken vej man skal gå som virksomhed, skal forankres i den øverste ledelse, så det netop bliver strategiske overvejelser, der danner grundlaget for de investeringer, som skal laves.

Ofte bliver I4.0 fremstillet som den smarte fabrik, hvor lyset er slukket, da der alligevel ikke er nogle mennesker. I al den her snak om kunstig intelligens og automatisering må vi dog ikke glemme mennesket, hvis unikke evner stadig vil spille en afgørende rolle i fremtidens produktion.

Så i stedet for alene at fokusere på, hvordan vi kan reducere antallet af manuelle opgaver, så bør fokus også være på, hvordan vi kan udnytte de menneskelige kompetencer bedre. Det kan man gøre ved at fratage mennesker de ensformige og nedslidende opgaver og i stedet give dem overskuddet til at skabe eller forbedre processer og produkter i produktionen, som også i frem­tiden vil gøre virksomheden førende inden for deres felt.

Så i fremtidens fabrik vil vi både se avancerede industrirobotter, der producerer produkter med egenskaber og kvalitet, som mennesker ikke er i stand til; samarbejdende robotter, hvor robotten gør det, den er god til og mennesket ligeledes; mobile robotter, der understøtter en fleksibel produktion og logistik; samt medarbejdere, der udnytter deres kompetencer optimalt. 

Del

Journalist

Kurt Nielsen, centerchef ved Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi

Andre artikler