Weekly News

Lars Reinholdt, Teknologisk Institut. TEKNOLOGI

Der er kolde kontanter i ny teknologi

Energioptimering og -effektivisering har været en selvfølge i de fleste industrivirksomheder i lang tid. Men når det gælder køleanlæg i fødevare og procesindustrien, er udviklingen gået betydeligt langsommere. Viden og ny teknologi vil dog sætte skub i tingene.

– Køleteknologien udvikler sig, og vi er kommet langt med nye komponenter og kompressorer, og der er fortsat et stort potentiale i både opbygningen og nok især bedre styring af køleanlæggene. Men man oplever en vis konservatisme i industrien, fortæller Lars Reinholdt faglig leder i Teknologisk Instituts Center for Køle- og Varmepumpeteknik.

Han har blandt andet haft svært ved at få producenter af industrielle køleanlæg til at teste og dokumentere ny teknologi i laboratorie på trods af åbenlyst optimeringspotentiale.

– Vores dialog med nogle af de store producenter indikerer dog, at dette er under kraftig forandring, men det er ofte vigtigere, at køleanlægget er driftsikkert, end at det er energieffektivt, men når man kan spare 2-4 procent i el for hver grad, der skal køles mindre, kan det jo godt betale sig at analysere, hvor stort kølebehov man egentlig har brug for, siger Lars Reinholdt.

Han peger på at industrivirksomheder ofte har outsourcet deres viden om og vedligehold af køling til rådgivere og kølefirmaer, og hvis kunden ikke stiller krav om energieffektiviseringer, sker det heller ikke.

– Et anlæg kan køre enormt ineffektivt, men alligevel holde temperaturen nede på det ønskede niveau, men fordi central overvågning af køleanlægget ofte er utilstrækkelig, bliver det ikke opdaget. Mange virksomheder kan med fordel regne på hvad, de kan få ud af ny teknologi og løsninger, så som varmegenvinding eller fjernkøling. Selvom det er kompliceret, er der store besparelser at hente, fortæller Lars Reinholdt.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler