Weekly News

Branchen udfordres af nedslidning

Fødevareindustrien har stadig en udfordring med nedslidte medarbejdere, fastslår forbundsformand.

”Medarbejdere i fødevareindustrien kan ikke arbejde, til de er 70 år.”

Fødevareindustrien udvikler sig hastigt, men branchens svøbe er stadig nedslidningen af medarbejdere på gulvet, især på slagterierne. Det slår forbundsformanden for Fødevareforbundet NNF Ole Wehlast fast.

– Det er en fysisk hård branche. Den største udfordring er helt sikkert nedslidning, siger Ole Wehlast, der de seneste måneder har løbet Christiansborg på dørene for at påvirke beslutningerne om pensionsalder og tilbagetrækning.

– Politikerne vil have os til at blive længere på arbejdsmarkedet. Men jeg har besøgt dem, også regeringspartierne, for at få dem til at forstå, at der er brancher, som har brug for en anden pensionsalder.

– Man kan ikke lave ens regler for alle. Medarbejdere i fødevareindustrien kan ikke arbejde, til de er 70 år. Det siger jeg til partierne. Og jeg er glad for, at de faktisk lytter, at de anerkender, der er en udfordring. På den måde er vi kommet et skridt nærmere en bedre løsning, fortæller Ole Wehlast.

Nedslidningen i fødevareindustrien skyldes, at mange ansatte har et gentaget og tungt arbejde, siger han. De er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet, typisk i alderen 17-19 år. Tidligere blev de ”reddet” af efterlønsordningen i 60-årsalderen. Men ifølge forbundsformanden vælger ingen unge i dag den nye efterlønsordning, og så vil de ofte være tvunget til at fortsætte, indtil de bliver 67 år.

– Danskerne har i gennemsnit 14,5 år på pension. Vores medlemmer har to år mindre. Hvis vi skal lave om på det, skal de have mulighed for at gå tidligere, siger Ole Wehlast.

De store slagterier har dog fokus på arbejdsmiljøet. Man taler om det i arbejdsmiljøudvalgene på virksomhederne og i forbindelse med de lovpligtige arbejdspladsvurderinger. Men ifølge Ole Wehlast har arbejdsgiverne også en interesse i at sikre fødevareindustrien et bedre renommé som arbejdsplads.

– Slagterierne skal være bedre på arbejdsmiljøet, hvis de vil tiltrække folk, siger Ole Wehlast.

Et af svarene på et belastende, fysisk arbejdsmiljø kunne være en øget automatisering. Ifølge Thomas Clausen, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, er det dog ikke en løsning uden ulemper.

– Man står mere og mere alene med hver sin maskine, og så kan det være svært at følge med i, hvilke udfordringer de andre har. Det kan gå ud over samarbejdet og den gensidige forståelse mellem medarbejderne.

Automatisering vil kunne flytte medarbejdere væk fra den hårde fysiske belastning, men også det har en pris, mener professor Helge Hvid fra Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.

– Der vil komme mere overvågningsarbejde, som er mindre belastende for fysikken. Til gengæld har man risiko for monotoni, fordi arbejdet er meget stillestående, konkluderer han. 

Fakta

20.000 medlemmer

Fødevareforbundet NNF opstod i 1980 ved en sammenslutning af en række selvstændige fagforbund. Medlemmerne arbejder i bagerier, på slagterier, mejerier samt i sukker- og chokolade- og tobaksindustrien.

Del

Journalist

Aksel Brinck Jensen

Andre artikler