Weekly News

3 hurtige til Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef, SEGES

Hvad er status for det danske landbrug?

– Aktuelt befinder store dele af landbruget sig i en lavkonjunktur. Men der er meget stor spredning i landbruget. Der er både eksempler på meget høj indtjening, men også på lav indtjening og meget høj gæld. Grundlæggende klarer erhvervet som helhed sig dog godt, hvilket afspejles i eksporten og beskæftigelsen.

Hvad skal man mestre som landmand?

– Dem, der typisk klarer sig godt, kan mere end at passe en besætning eller få afgrøderne til at gro. Den succesfulde landmand er en dygtig leder og forretningsudvikler, som for eksempel formår at foretage de rigtige investeringer, som sikrer en toptrimmet virksomhed, der kan klare sig i den internationale konkurrence.

Hvilke udfordringer er der for fremtiden?

– Landbruget er et erhverv, der kræver stor kapital. En gård koster rask væk 30-40 mio. kr., og det er jo nærmest umuligt for en ung landmand at finde så mange penge. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer adgang til kapital. Ud over banker og realkreditselskaber er der i dag blandt andre Vækstfonden og et pensionsselskab, men der kan blive brug for flere kilder.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler